New Indoor Multi-Sports Court- ມ່ວນຊື່ນກັບກິລາ ແລະມ່ວນຊື່ນກັບຊີວິດ

ສໍາລັບ Panlong Gymnasium, ທ່ານ Zhang, ວິສະວະກອນຈາກ SCL, ເຂົ້າໃຈວ່າການຍົກລະດັບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບແສງສະຫວ່າງ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຕັກໂນໂລຊີນະວັດກໍາແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນແສງສະຫວ່າງສະດວກສະບາຍແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.ຜະລິດຕະພັນ SCL, QDZ-193W ໄດ້ຖືກເລືອກສໍາລັບໂຄງການສຸດທ້າຍ.

lighting1
lighting2
lighting3
lighting4